x

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununu göre iş yerleri çalışanlarına isg hizmeti sunmak zorundadır.

Aşağıda bir kısmı belirtilen yasal zorunlulukları yerine getirmeyen işverenler için 2020 yılında kesilecek para cezaları için aşağıdaki dosyayı indirin…

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tedbir almamak
 • Gerekli araç ve gereçleri sağlamamak
 • Sağlık ve Güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun halele getirmemek
 • Mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak
 • İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek,denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmemek.
 • İş Yeri Hekimi Görevlendirmemek 10 ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde İş Yeri Hemşiresi (Diğer Sağlık Personeli -DSP) görevlendirmemek
 • İş yeri sağlık güvenlik birimini kurmamak
 • İş güvenliği uzmanlarının ve iş yeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak
 • Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak
 • Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak
 • Acil durumlar için tedbirler almamak
 • Acil durum planlarını hazırlamamak
 • Destek elemanı görevlendirmemek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, 3 gün içinde SGK ya bildirmemek.
 • Çalışanlara sağlık muayenesi yaptırmamak.

2020-isg-cezaları İndir