x
İş Yeri Hekimi
İş Yeri Hekimi   6331 Sayılı Yasa ile Meslek hastalığının meydana gelmesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası ve hatta en kötü sonuçlanabilecek olan işçi ölümünün önüne geçilebilmesi için iş..
İş Güvenliği Uzmanı
İş Güvenliği Uzmanı Çalışanların iş sırasında başına gelebilecek her türlü riskten korunması için görev yapar. Çalışanların başına gelebilecek kazalar göz önünde bulundurulduğunda işverenin çoğu zaman bilgisini ve eğitimini aşacak durumlar..
Risk Analizi
Risk Analizi / Risk Değerlendirmesi İş sağlığı ve güvenliğinin profesyonel aşamalarından birisi olan risk değerlendirmesi, işyerinde yaşanma ihtimali olan tüm rizikoların hesaplanması ve bunlara alınabilecek önlemlerin kararlaştırılması sürecidir. Risk değerlendirmesi ve..
Osgb Hizmeti
  OSGB NEDİR, NE İŞ YAPAR ? T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen kurumlara OSGB denir. OSGB, Ortak Sağlık..
İş Yeri Hemşiresi
Diğer Sağlık Personeli (İş Yeri Hemşiresi) İş yeri hemşiresi; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini planlamak, değerlendirmek, izlemek ve yönlendirilmekle görevli olup, veri toplar ve gerekli kayıtları tutar. Çalışanların sağlık ve..
Acil Eylem Planı
Acil Durum Eylem Planları ve Tatbikatlar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, 2013 yılından itibaren tüm işverenler işyerleri için acil durumlara karşı eylem planları  ile çalışanları eğitmek için..
Hizmet Süresi Hesapla
İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama OSGB Hizmet Süresi Hesaplama: İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve..
İSG Katip Onayı
İSG Katip Onayı T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Kanunen zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetlerinin online takibi için, İSG Katip olarak adlandırılan..
Tehlike Sınıfları Listesi
Tehlike Sınıfınızı Nasıl Öğrenebilirsiniz ? Tehlike sınıfları listesi ne  aşağıdaki pdf dosyasını indirerek ulaşabilirsiniz. Çalıştığınız iş kolunu bulup karşısında yer alan tehlike sınıfını görebilirsiniz. Ayrıca Nace Kodunuzu da aynı pdf..
Detay Osgb
İş Sağlığı ve Güvenliği Detay OSGB , T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen..