x
İş Yeri Hekimi
İş Yeri Hekimi   6331 Sayılı Yasa ile Meslek hastalığının meydana gelmesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası ve hatta en kötü sonuçlanabilecek olan işçi ölümünün önüne geçilebilmesi için iş..
İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi güvenlik kültürü kazanılmasında son derece önemlidir. Yapılan araştırmalar iş kazalarının, % 88’i insan hatası sebebiyle, % 10 ‘u mekanik hatalar sebebiyle, % 2’si öngörülemeyen, önlenemeyen sebeplerle..
İş Güvenliği Uzmanı
İş Güvenliği Uzmanı Çalışanların iş sırasında başına gelebilecek her türlü riskten korunması için görev yapar. Çalışanların başına gelebilecek kazalar göz önünde bulundurulduğunda işverenin çoğu zaman bilgisini ve eğitimini aşacak durumlar..
Risk Analizi
Risk Analizi / Risk Değerlendirmesi İş sağlığı ve güvenliğinin profesyonel aşamalarından birisi olan risk değerlendirmesi, işyerinde yaşanma ihtimali olan tüm rizikoların hesaplanması ve bunlara alınabilecek önlemlerin kararlaştırılması sürecidir. Risk değerlendirmesi ve..
Osgb Hizmeti
  OSGB NEDİR, NE İŞ YAPAR ? T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen kurumlara OSGB denir. OSGB, Ortak Sağlık..
Acil Eylem Planı
Acil Durum Eylem Planları ve Tatbikatlar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, 2013 yılından itibaren tüm işverenler işyerleri için acil durumlara karşı eylem planları  ile çalışanları eğitmek için..