x

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi güvenlik kültürü kazanılmasında son derece önemlidir.

Yapılan araştırmalar iş kazalarının, % 88’i insan hatası sebebiyle, % 10 ‘u mekanik hatalar sebebiyle, % 2’si öngörülemeyen, önlenemeyen sebeplerle meydana geldiğini ortaya koymaktadır.

İş kazalarının % 50’si kolaylıkla önlenebilecek kazalardır. İş kazalarının % 48’i sistemli bir çalışma ile önlenebilecek türden kazalardır. Kazaların sadece % 2 ‘si önlenemeyecek türden kazalardır. Meslek hastalıklarının ise %100 ü  gerekli tedbirlerin alınması suretiyle önlenebilmektedir.

Çalışanlara Temel İSG Eğitimleri;

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi kaç yılda bir yapılır?

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat

b) Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yanı sıra Yargıtayca verilen içtihat niteliğinde bazı kararlar ile de eğitimin önemine vurgu yapılmıştır: Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 23.03.1982 tarih ve 1498 esas sayılı ve 1701 karar sayılı kararında; “İşçiyi eğitmeden çalıştırmaya başlayan işveren, meydana gelen iş kazasından sorumludur.” ifadesine yer verilmiş [46], bir diğerinde ise Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 16.06.2004 tarih ve 2004/21-365 esas sayılı ve 2004/369 karar sayılı kararında “İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, bir kısım mevzuat ve hükümlerini içeren belgelerin verilmesiyle değil, eylemli olarak bu bilgilerin aktarılması ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir.” denilmektedir.

İSG Eğitim Süreleri

(1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

a) Az tehlikeli iş yerleri için en az sekiz saat,
b) Tehlikeli iş yerleri için en az on iki saat,
c) Çok tehlikeli iş yerleri için en az on altı saat
olarak İSG eğtimi süreleri belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen İSG eğitim sürelerinin Ek-1’de yer alan konulara göre dağıtımında işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır.

(3) Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde iş yerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.

İş Güvenliği Eğitimi Kaç Yıl Geçerli ?

a) Az tehlikeli sınıfta 3 yıl

b) Tehlikeli sınıfta 2 yıl 

c) Çok tehlikeli sınıfta 1 yıl geçerlidir.

İSG Eğitim Konuları

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve iş yerindeki riskler,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Yüksekte Çalışma,
 • Gürültülü ve Tozlu Alanda Çalışma
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları,
 • Ergonomi,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İlk yardım, kurtarma.

İş Sağlığı ve Güvenliği Firması Eğitimi : Trabzon / Ordu

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İstanbul sınırları içerisinde bir çok kuruluş tarafından sağlanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi veren kurumlar ile ilgili bilgilere OSGB  linkine tıklayarak inceleyebilirsiniz. Yada bizi arayarak İş Güvenliği Uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Fiyatları

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi fiyatları hakkında detaylı bilgi için bizi arayabilir yada teklif formumuzu doldurabilirsiniz.

Detay  OSGB Trabzon ve Ordu iş güvenliği firmamız; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinizde güvenilir çözüm ortağınızdır.

Detay OSGB İş Güvenliği firması ile çalışanlarınız ve iş yeriniz hep GÜVENDE!